Statystyki

 • Odwiedziło nas: 681244
 • Do końca roku: 345 dni
 • Do wakacji: 152 dni

Kalendarium

Niedziela, 2019-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły
Jesteś tutaj: Start / Patron szkoły.

Patron szkoły.

NASZ PATRON SZKOŁY św. JADWIGA KRÓLOWA POLSKI

     Z misji szkoły wynika, iż skierowana jest ona przede wszystkim do ucznia. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie przekazujemy wiedzę i umiejętności. Motywujemy do rzetelnej i systematycznej pracy, rozwijamy zainteresowania uczniów. Szkoła zapoznaje z normami społecznymi oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy szacunku i tolerancji wobec innych.

Głównym celem naszej pracy pedagogicznej jest, aby uczeń - absolwent potrafił:

-         sprawnie posługiwać się językiem ojczystym w mowie i piśmie,

-         wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,

-         zachować się w różnych sytuacjach życiowych:

·        jest asertywny i komunikatywny, wyraża swoje uczucia,

·        przestrzega zasady dobrych obyczajów i kultury,

·        nazywa uczucia i rozwiązuje pokojowo konflikty,

·    dokonuje właściwych wyborów, podejmuje odważne, trafne decyzje i umie je uzasadnić.

Nasze główne wzorce postępowania dotyczą planowania własnej przyszłości, wytrwałego dążenia do niej, otwartości na nowe idee, odwagi i patriotyzmu, znajomości swego miejsca w Europie.

BIOGRAFIA PATRONA SZKOŁY

Jadwiga jest w sercu Polski.
A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzać, że była i jest sobą
w znacznej mierze przez Jadwigę."

                                      / Jan Paweł II/

                   ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA POLSKI

                   KALENDARIUM ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI

18 lutego 1374 r. - przyjście na świat na zamku w Budzie na Węgrzech;

                            ojciec - Ludwik Andegaweński, król Węgier i Polski;

                            matka - Elżbieta, księżniczka z Bośni;

                            rodzeństwo ( starsze siostry): Maria - zmarła w dziecięctwie,

                                                                         Maria - późniejsza królowa Węgier,

                                                                         Katarzyna - zmarła w 1378 r.

1377 r. - symboliczne zaślubiny z księciem austriackim, Wilhelmem Habsburgiem.

1382 r. - śmierć ojca, króla Ludwika.

1384 r. - przybycie dziesięcioletniej Jadwigi do Polski.

16 października 1384 r. - koronacja Jadwigi na króla Polski.

18 lutego 1386 r. - ślub w katedrze na Wawelu Jadwigi i Władysława Jagiełły, księcia Litwy, ochrzczonego 13 lutego 1386 r.

4 marca 1386 r.- koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski, zjednoczenie Polski z Litwą w jedno królestwo i przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę.

1386 r. - podróże do Wielkopolski, na Litwę i na Ruś Halicką.

1397 r. - uzyskanie zgody papieża na utworzenie Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Krakowskim.

22 czerwca 1399 r. - przedwczesne urodzenie córeczki, Elżbiety Bonifacji (imiona  na cześć babki i papieża).

13 lipca 1399 r. - śmierć córki.

17 lipca 1399 r. - śmierć 25-letniej królowej Jadwigi.

1426 r. - rozpoczęcie starań o kanonizację Królowej.

6 czerwca 1979 r. - beatyfikacja.

8 czerwca 1997 r. - kanonizacja.

         Zasługi Królowej Jadwigi dla Kościoła i Polski:

 • doprowadzenie do chrystianizacji Litwy przez zgodę na małżeństwo z Jagiełłą,
 • powstrzymywanie zagrożenia ze strony Zakonu Krzyżackiego poprzez umiejętną dyplomację,
 • przyłączenie Rusi Halickiej do Polski,
 • utworzenie Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Krakowskim,
 • fundowanie i wyposażanie kościołów,
 • sprowadzenie zakonu benedyktynów do Krakowa,
 •  ufundowanie dla studentów z Litwy bursy w Pradze,
 •  przyspieszenie założenia diecezji wileńskiej,
 •  zakładanie szpitali, wspomaganie biednych,
 • odnowienie krakowskiej uczelni dzięki zapisowi w testamencie swoich klejnotów i szat,
 •  gromadzenie ksiąg religijnych.

                   Aureola świętości

         Królowa Jadwiga otaczana była wielką czcią już za życia, ze względu na niezwykłą pobożność, ascetyczny tryb życia, pomoc potrzebującym, ofiarną służbę Ojczyźnie, docenianie wiedzy i potrzeby kształcenia. Po śmierci natychmiast zaczął się szerzyć kult Królowej. Rozmaite wydarzenia historyczne w Europie sprawiły, że przez 600 lat nie doszło do kanonizacji. Dopiero Jan Paweł II, papież Polak, ogłosił królową Jadwigę błogosławioną a  następnie świętą.

                  Święta Jadwiga Patronką szkoły

         Wspomniane wyżej zasługi sprawiły, że społeczność Szkoły Podstawowej w Lisiej Górze wybrała królową Jadwigę na swoją patronkę. Ufundowano sztandar z wizerunkiem Świętej, w budynku szkoły została wmurowana tablica pamiątkowa z rzeźbą królowej Jadwigi. Uczniowie ułożyli pieśń o królowej, która jest hymnem naszej szkoły. Dnia 27 października 2001r odbyła się uroczystość nadania szkole imienia św. Jadwigi Królowej Polski. Odtąd corocznie obchodzimy Święto Patrona, któremu towarzyszą akademie oraz konkursy  plastyczne i wiedzy o św. Jadwidze.

 

Materiały do pobrania na konkurs o św. JADWIDZE

JADWIGA -format  doc

JADWIGA - format pdf

Link do cyfrowej biblioteki.

Dzieła "Jadwiga i Jagiełło", autor Edmund Jezierski, rok wydania 1934, wydawnictwo Stanisława Cukrowskiego.

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=28453&from=FBC

http://lubczasopismo.salon24.pl/PSIB/post/475867,sw-jadwiga-krolowa-polski