Statystyki

 • Odwiedziło nas: 681184
 • Do końca roku: 345 dni
 • Do wakacji: 152 dni

Kalendarium

Niedziela, 2019-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły
Jesteś tutaj: Start / KOŁO SZACHOWE

KOŁO SZACHOWE

 

 

 

ZAJĘCIA KOŁA SZACHOWEGO

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ  

w  każdy czwartek od godz. 1600 do  1700

w roku 2018/2019

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH.

Od października 2013 r. w naszej szkole odbywają się zajęcia koła szachowego. W pierwszym semestrze pierwszego roku nauki młodzi szachiści zapoznawali się z ogólnymi zasadami gry, w drugim skupili się na podstawowych motywach taktycznych i końcowej fazie partii.
Nic dziwnego, gra w szachy:

 • rozwija inteligencję i zdolność abstrakcyjnego, logicznego myślenia,
 • wyrabia nawyk cierpliwości,
 • poprawia zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość,
 • uczy sztuki przewidywania i planowania,
 • pobudza wyobraźnię,
 • uczy tolerancji i reakcji na niepowodzenia,
 • jest świetnym sposobem spędzania czasu wolnego.

PROGRAM KÓŁKA SZACHOWEGO

Program przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Czas przeznaczony na opanowanie gry jest dyskusyjny. Im większy tym lepiej. Podczas kółka przedstawione zostały podstawowe zasady gry w szachy. Do osiągnięcia przeciętnego poziomu gry potrzebny jest trening. Po opanowaniu podstaw niezbędna będzie nauka, jak dążyć do zwycięstwa - od debiutu, poprzez grę środkową aż do końcówki. Gra w szachy jest przeznaczona dla tych, którzy chcą poznać królewską grę i jej zasady. Celem jest popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej wśród dzieci.

Nauka gry w szachy

Szachy to najpopularniejsza gra na świecie. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy,  kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjuje sytuację wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauka gry w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej ucznia, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

SZACHY.

 • doskonalą logiczne myślenie: każdy ruch powoduje określone konsekwencje na szachownicy dla grającego
 • wyrabiają umiejętność spójnego działania: ruchy grającego obejmują całą szachownicę, a między figurami zachodzą określone relacje - pojawiają się szanse, które można wykorzystać dzięki silnym stronom ustawienia własnych bierek oraz zagrożenia, wynikające ze słabości tego ustawienia
 • uczą racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów: każdy zamiar musi być poparty chłodną kalkulacją, ale niekiedy to właśnie nieszablonowe zagrania prowadzą do końcowego sukcesu.

Inne cele:

 •       opanowanie zasad gry w szachy, podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa szachowego,
 •       umiejętne stosowanie podstaw gry w debiucie, końcówkach i grze środkowej,
 •       pogłębianie wiedzy szachowej,
 •       rozbudowanie repertuaru debiutów, końcówek, elementów gry środkowej,
 •       doskonalenie strategii gry,
 •       ćwiczenie logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz zadań szachowych,
 •       popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 •       propagowanie wśród młodzieży zasad etyki szachowej i postaw fair play.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.   Historia szachów.

2.   Szachownica i jej opis.

3.   Bierki szachowe, nazwy, ruchy bierek.

4.   Szachownica i figury –zapoznanie uczniów z grą .

 • Król ,Wieża, Goniec , Hetman, Skoczek , Pionek
 • Co to jest szach?
 • Mat kończy partię!
 • Kiedy jest remis? Pat
 • Czarodziejskie posunięcie - roszada
 • Czym różni się pionek od reszty bierek? (bicie w przelocie, przemiana)
 • Omówienie ruchów poszczególnych figur na planszy.

5.  Debiuty (otwarcie).

6.  Podstawy taktyki. Strategia szachowa.

7.  Gra środkowa.

8.  Rozgrywanie partii szachowych.

9.  Analiza rozegranych partii.

10. Zapis rozgrywanych partii.

11. Rozwiązywanie zagadek szachowych.

12. Zapoznanie z regulaminem szachowym (wybrane zagadnienia).

13. Turnieje szachowe.

14. Treningowe rozgrywki między uczniami.

15. Rozwiązywanie łamigłówek szachowych – mat w jednym posunięciu .

16. Rozwiązywanie łamigłówek szachowych – mat w dwóch posunięciach.

17. Turniej szachowy mający wyłonić reprezentację szkoły na zawody międzyszkolne.
       - zasady posługiwania się zegarem

18. Zakończenia partii szachowych .

     - Hetman, wieża przeciwko królowi- figury lekkie przeciwko królowi- pionek przeciwko królowi

19.  Pionami do centrum - Wyprowadzamy lekkie figury - Wykonujemy roszadę

20. Taktyka szachowa.

- Atakujemy figury i piony przeciwnika

- Bronimy się przed atakiem rywala

- Wymieniamy figury i piony

- Zdobywamy materiał

- Podwójne uderzenie

- Związanie- Atak z odsłony

- Podwójny szach

- Likwidacja obrońcy

- Osłabiona 1 i 8 linia

21. Gra poprzez sieć Internet .

METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI

Główną metodą będzie ukierunkowanie ucznia na samodzielne myślenie, dzięki któremu posiądzie on umiejętność szukania i zastosowania prawidłowych rozwiązań podczas rozgrywek. Podstawowym narzędziem do dokonania oceny efektów pracy ucznia będzie obserwacja przez nauczyciela podczas zajęć:

1. umiejętności rywalizacji z graczami –postawa fair play,

2. samodzielne eliminowanie błędnych posunięć,

3. zaangażowanie ucznia do zdrowej rywalizacji,

4. umiejętność zmatowania przeciwnika,

5. umiejętność posługiwania się zegarem szachowym,

6. umiejętność myślenia podczas rozgrywanej partii szachowej.

SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA I POSTAWY UCZNIA

Uczeń:

-   zna zasady fair play dążąc do zdrowej rywalizacji

-   zna podstawowe zasady gry w szachy oraz pomaga innym początkującym szachistom w ich opanowaniu,

-   potrafi w pełni koncentrować się podczas gry,

-   potrafi przeanalizować popełnione błędy i je korygować,

-   dąży do osiągania sukcesu podczas zawodów międzyszkolnych.

 


 

 1. INTERAKTYWNY PODRĘCZNIK SZACHOWY
 2.  ZADANIA SZACHOWE
 3.  WITRYNA DLA SZACHISTÓW

 MŁODZIEŻOWA AKADEMIA SZACHOWA 

PUŁAPKI SZACHOWE - MAT W DRUGIM POSUNIĘCIU

 


 

ROZWIAZANIA ZAGADEK SZCHOWYCH - POBIERZ....

 


NOWE ZADANIA SZACHOWE - POBIERZ

Pliki do pobrania