Statystyki

  • Odwiedziło nas: 681222
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kalendarium

Niedziela, 2019-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły
Jesteś tutaj: Start / Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

DOKUMENTY SZKOLNE  

2017/2018 - do pobrania w formacie pdf

                          

 - program  FoxiReader do pobran

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W LISIEJ GÓRZE

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  OCENIANIE

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 2018/2019

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

 

 

PROGRAMY NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE MONITORINGU WIZYJNEGO

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Załącznik nr 1a  - opinia lekarska o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik 1b – opinia lekarska o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik 2a – wzór wniosku do dyrektora  o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Załącznik 2b – wzór wniosku do dyrektora o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o zwolnienie dziecka z obecności na zajęciach wychowania fizycznego

 

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA