Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze

Szkoła Podstawowa
im.św. Jadwigi Królowej Polski
w Lisiej Górze

33-140 Lisia Góra

ul. Szkolna 2

Tel./fax.: 14 678-47-81;  14 6785-105

www.splisiagora.szkolnastrona.pl

splisiagora@lisiagora.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1085316
  • Do końca roku: 298 dni
  • Do wakacji: 109 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-08

Imieniny: Beaty, Juliana

Jesteś tutaj:
  1. Start

 

Dzisiaj na tablicy

 

REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Lisiej Górze informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 

nr 8/2021 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 27 stycznia 2021 roku oraz z dniem 15 lutego 2021 roku rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej

im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze 

od 15 lutego 2021 do 12 marca 2021 roku w godz. od 8 do 15 po wcześniejszej info.

telefonicznej z sekretaritem szkoły tel. 14 6784 781. 

Druki do pobrania:

  harmonogram_rekrutacji.pdf">Harmonogram rekrutacji 

  Kryteria rekrutacji do klasy I - uchwała">Kryteria rekrutacji do klasy I - uchwała 

  karta_zgloszenia_dziecka.docx">Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

  karta_zgloszenia_dziecka.pdf">Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

  karta_zgloszenia_dziecka.pdf">Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 


 

Egzamin ósmoklasisty - informacje

Drodzy Ósmoklasiści, poniżej znajdziecie informacje na temat zmian, które zostały wprowadzone w arkuszach egzaminacyjnych. Zachęcamy do zapoznani się z nimi.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. 

Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.

 Informacje MEN

Prezentacja CKE – szczegóły dotyczące zmian

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty (aktualizacja)


 

 Organizacja nauki w szkołach i placówkach klas I-III

 

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwe będzie realizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, który wraz z nowymi regulacjami prawnymi dołączam do wiadomości. Informacje te zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

 

Załączniki:
  1. Nowelizacja rozporządzenia MEiN
  2. Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – komunikat MEiN

 ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIĄT od klasy 8b

kolęda....


 

WAŻNE!

Wszystkie informacje odnośnie funkcjonowania szkoły od poniedziałku 26.10.2020 r. będą przekazywane uczniom oraz rodzicom bezpośrednio poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły mgr J. Sadłoń 

 Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

 - według MEN


 

  Apel

Szanowni Państwo!
Zwracam się z ogromną prośbą o przestrzeganie reżimu sanitarnego w szkole, noszenie maseczek lub przyłbic przez uczniów w szatniach, dezynfekcję rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych (dotyczy wszystkich wchodzących). Prywatne poglądy na temat noszenia maseczek i przyłbic, dezynfekcji rąk nie mogą mieć wpływu na ustalone w szkole procedury i nie mogą z nimi kolidować. Pamiętajmy, że noszenie maseczki chroni przede wszystkim innych przed zakażeniem od nas. Jednocześnie dziękuję ogromnej większości rodziców, którzy zarówno sami jak i ich dzieci przestrzegają zaleceń sanitarnych, a tym samym dbają o zdrowie swoje i innych.

Dyrektor Szkoły mgr J. Sadloń


 


 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ  COVID-19 

Procedury w bibliotece szkolnej

Procedury na świetlicy szkolnej numer tel. do świetlicy - 504 239 783

Procedury wydawania posiłków

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka


 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W WARUNKACH PANDEMII COVID

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISIEJ GÓRZE

Koronawirus - instrukcje 

   Rekomendacje MEN       Instrukcja GIS

       


                                                   


 HYMN SZKOŁY

IM.ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

POLSKI W LISIEJ GÓRZE - 28.X. 2019


  

   SZKOŁA Z LOTU DRONA

 

 


 

Nasza placówka otrzymała w bieżącym roku szkolnym certyfikat „Wiarygodna szkoła”. Program „Wiarygodna Szkoła” powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Synonimem uczestnictwa w programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełniania powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.


Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.


 

 

Aktualności