Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze

Szkoła Podstawowa
im.św. Jadwigi Królowej Polski
w Lisiej Górze

33-140 Lisia Góra

ul. Szkolna 2

Tel./fax.: 14 678-47-81;  14 6785-105

www.splisiagora.szkolnastrona.pl

splisiagora@lisiagora.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 962209
 • Do końca roku: 207 dni
 • Do wakacji: 19 dni

Kalendarium

Niedziela, 2020-06-07

Imieniny: Ariadny, Jarosława

Jesteś tutaj:
 1. Start

 

 

Dzisiaj na tablicy

ZAJĘCIA ZDALNE

DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Rodzice,

do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim nauczycielom z Państwa placówki oraz poinformowanie rodziców o planowanej organizacji roku szkolnego.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowe

Załączniki:

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020r

załączniki do pobrania 

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 (od 1 do 5 czerwca 2020 r.)

Konsultacje dla uczniów klas 4-8 będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • - organizowaniu zajęć w grupach do 10 uczniów,
 • - uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • - przebywanie uczniów w jednej sali,
 • - codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • - zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • - regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • - utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

 

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

           W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 10 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczestnicy muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą dziennika elektronicznego na dzień przed konsultacją. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 14 6784 781. 

Harmonogram rekrutacji do

szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII COVID

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISIEJ GÓRZE

 

         

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. 

Materiały

WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.docx 0.25MB

WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.pdf 0.50MB

                                                                   

 

 

 Szanowni Rodzice

w związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania  i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. oraz do 24 maja 2020r.

W e-dzienniku będziemy umieszczać bieżące informacje i materiały. Otrzymacie Państwo również informacje dot. realizacji zadań szkoły, możliwości współpracy  z nauczycielami, postępów uczniów oraz sposób w jaki będzie organizowana nauka. Obecna sytuacja, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy   i zrozumienia. Bardzo proszę rodziców  o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu  w wychowywanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie.

Zawieszenie zajęć w szkole przedłużone do 24.05.2020 r.

Informacje dla rodziców  

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalnaEgzamin ósmoklasisty - zadania powtórzeniowe CKE.

 Bardzo duża baza wiedzy z matematyki - dla nauczycieli oraz uczniów

Apel do Rodziców!

Apeluję do wszystkich rodziców o nadzorowanie pracy uczniów. Zwracam uwagę, iż dziennik elektroniczny pozwala z dokładnością co do sekundy stwierdzić kiedy wysłana wiadomość została odczytana. Przypominam również, że wolne od zajęć dydaktycznych nie oznacza dla Państwa dzieci wolnego od nauki.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, w razie potrzeby proszę kontaktować się z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły telefonicznie (numer telefonu 603642931, 695585790), pocztą mailową - splisiagora@lisiagora.pl lub poprzez dziennik elektroniczny https://splisiagora.mobidziennik.pl/dziennik

Z poważaniem Wicedyrektor Szkoły Andrzej Barwacz.


 

Koronawirus - instrukcje 

   Rekomendacje MEN       Instrukcja GIS

       


                                                                


 HYMN SZKOŁY

IM.ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

POLSKI W LISIEJ GÓRZE - 28.X. 2019


  

   SZKOŁA Z LOTU DRONA

 

 


 

Nasza placówka otrzymała w bieżącym roku szkolnym certyfikat „Wiarygodna szkoła”. Program „Wiarygodna Szkoła” powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Synonimem uczestnictwa w programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełniania powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.


Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.


 

 

Aktualności